Bli med på webinar

🖥

Å LEDE I KRISE
SE GRATIS WEBINAR

✅WEBINARET ER NÅ AVHOLDT, MEN DU KAN SE DET I OPPTAK.

Renate Grønvold Bugge
Elisabeth Skarsbø Moen
Arne Roland
Dag Nordbø
Tor Åge Skagestad Eikerapen

Å LEDE I KRISE

I forbindelse med at vi har utsatt vårt dagsseminar om kriseledelse setter vi opp et gratis åpent webinar med et ekspertpanel bestående av:

🎧Renate Grønvold Bugge (psykologspesialist og kriseekspert)
🎧Elisabeth Skarsbø Moen (senior kommunikasjonsrådgiver)
🎧Arne Roland (spesialrådgiver innenfor kriseledelse)
🎧Dag Nordbø (prest og rådgiver innen organisasjon og ledelse)
Jan-Erik Narvesen (HR-direktør i Hennig-Olsen is)
Tor Åge Eikerapen
 (psykologspesialist)

Vi vil komme med oppdaterte råd og innspill til håndtering av den pågående krisen. Vi vil ha spesielt fokus på ledelse og de organisatoriske utfordringene som mange nå står i.

Vi vil i webinaret legge særlig vekt på:

  1. Håndtering av alvorlig syke medarbeidere og mulige dødsfall blant kolleger eller i familiene deres
  2. Økonomiske og driftsmessige konsekvenser for virksomheter
  3. Stengte skoler og konsekvenser for hjemmekontor
  4. Hvordan lede på avstand?
  5. Hvordan opprettholde tilliten du trenger etter krisen?

Det blir åpnet for spørsmål og dialog. 

📅 TORSDAG 19. MARS KL 20.00-21.30