Hvor går grensa?
You are here: Home \ Blogg \ Hvor går grensa?
28 januar 2018 - 22:13, by , in Blogg, No comments

I disse dager er det mange som rundt lunsjbordet diskuterer hvor grensen går, for hva som er uakseptabel oppførsel på jobb. Hva som for eksempel kan regnes som seksuell trakassering er juridisk regulert gjennom arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven

 

LIKESTILLING- OG DISKRIMINERINGSLOVEN

 • Med trakassering på grunn av kjønn menes uønsket adferd som er knyttet til en persons kjønn og som virker eller har til formål å krenke en annens verdighet.
 • Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.
 • Handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker, eller har til formål å virke, krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Definisjonen er senere blitt konkretisert(OP. prp. 77, 2001-2001), og inndelt i verbal-, ikke-verbal- og fysisk trakassering:

 1. Verbal trakassering er for eksempel nærgående kommentarer om kropp, klær eller privatliv, «spøk» med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelt forhold.
 2. Ikke-verbal seksuell trakassering kan for eksempel være nærgående blikk, blotting, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner.
 3. Fysisk trakassering er for eksempel uønsket berøring, «plukking», voldtektsforsøk eller voldtekt.

ARBEIDSMILJØLOVEN

Trakassering (ikke bare av seksuell karakter) kjennetegnes av å være:

 • Uønsket
 • Uoppfordret
 • Ensidig
 • Gjentakende
 • Av en viss varighet.
 • Intensjon mindre betydning enn opplevelsen
 • Objektiv norm fremfor subjektiv opplevelse
 • Ubalanse i styrkeforholdet
 • Samlet og helhetlig vurdering

Det kreves negativ handling av en viss styrke eller alvorlighetsgrad. Også enkeltstående tilfeller kan representere trakassering, men som regel vil trakassering først foreligge når det har funnet sted kvalifisert plagsom atferd over tid.

ORD OG BEGREPER

I arbeid med å forebygge og håndtere konflikter, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, må du forholde deg til en rekke begreper som ikke er en del av dagligtalen, og som kan være vanskelig å forstå betydningen av. Her er en liten oversikt over sentrale begreper som du bør kjenne til hvis du jobber med ledelse eller HR i norske virksomheter:

 • Påregnelig
  Noe du må regne med å finne deg i på en norsk arbeidsplass (legitimt), ofte koblet mot styringsretten.
 • Upåregnelig
  Noe du ikke skal bli utsatt for på en arbeidsplass.
 • Utilbørlig
  Handlinger som kan gi uheldige psykiske belastninger, utløser konflikter eller resulterer i opplevelse av mobbing og/eller trakassering.
 • Styringsrett
  Arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, rett til å ansette og si opp ansatte (ved saklig grunn).
 • Omsorgsplikt
  Arbeidsgiver har plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Medvirkningsplikt
  Arbeidstaker har plikt til å bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø, og delta i utvikling av arbeidsmiljøet.
 • Lojalitetsplikt
  Arbeidstaker har plikt til å å utføre de oppgavene som er avtalt, i henhold til arbeidsavtale, andre avtaler.
 • Lydighetsplikt
  Arbeidstaker må respektere arbeidsgiver eller overordnedes instrukser og beskjeder, om arbeidets utførelse, hvordan man oppfører seg og lignende.
 • Klage
  Klage på det en arbeidstaker mener er kritikkverdige forhold, på vegne av seg selv.
 • Varsling
  Klage på det en arbeidstaker mener er kritikkverdige forhold, på vegne av andre, evt. seg selv og andre

Her kan du lese mer om varsling og problemet med anonymitet:

Hva er varsling?

Om problemet med anonymitet i varslingssaker

 

About author:
Tor Åge Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han jobber til daglig med å hjelpe virksomheter til å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon og samhandling. Sjekk ut hans Facebook-side om psykologi.

Legg igjen en kommentar