Dagsseminar for ledere, HR,
tillitsvalgte og verneombud

Det kan være utfordrende å håndtere anklager om mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen, og mange er usikre på hvordan slike saker skal håndteres på en forsvarlig og god måte. Manglende forebygging og feil håndtering kan få alvorlige konsekvenser for de som er involvert, og for virksomhetens omdømme.

Vi inviterer til dagsseminar hvor du får praktiske verktøy og oppdatert kunnskap om profesjonell forebygging og håndtering av mobbing, seksuell trakassering og konflikter i norsk arbeidsliv.

Seminaret passer for deg som jobber med ledelse, HR eller er tillitsvalgt/verneombud, og ønsker å vite mer om hvordan deres virksomhet på best mulig måte kan forebygge og håndtere mobbing, trakassering og annen uønsket atferd på arbeidsplassen.

Seminarene blir arrangert i Oslo 18.01.18, i Kristiansand 22.01.18 og Stavanger 14.03.18.

Seminaret kan også settes opp internt i deres virksomhet på forespørsel. Ta kontakt for å få et uforpliktende tilbud.

Skjermbilde 2017-11-21 05.18.27

JUS

Du vil lære: Hva er de juridiske rammene for håndtering av mobbing, trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvilke plikter og rettigheter har du som arbeidsgiver?

Skjermbilde 2017-11-21 05.21.46

PSYKOLOGI

Du vil lære: Hvordan kan du forstå mobbing, trakassering og konflikter i fra et organisasjonspsykologisk perspektiv? Hva må du som arbeidsgiver være spesielt oppmerksom på?

Skjermbilde 2017-07-10 08.35.14

VERKTØY OG METODE

Vi gir deg konkrete verktøy og metoder for å forebygge og håndtere mobbing, trakassering og konflikter, på en profesjonell og forsvarlig måte.

Eikerapen_1

Foredragsholder

Tor Åge Skagestad Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi.

Tor Åge har jobbet som konsulent innen organisasjon og ledelse siden 2008, og har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Han er sertifisert i bruk av faktaundersøkelse, som er Arbeidstilsynets anbefalte metode for håndtering av konflikter og mobbing i arbeidslivet.

Skjermbilde 2017-07-10 08.19.54

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 18. januar 2018 Kl 09.00-15.00
Sted: Oslo, Radisson Blu Nydalen

Tid:
 Mandag 22. januar 2018 Kl 09.00-15.00
Sted: Kristiansand, Scandic Bystranda

Tid: Mandag 3. mars 2018 Kl 09.00-15.00
Sted: Stavanger, konferansehotell i sentrum (nærmere info kommer)

Pris: 
4500,- inkl. lunsj og materiell, eks. mva.
Maks 20 deltakere pr. sted, bindende påmelding.

MELD DEG PÅ HER:

Husk evt. EHF-nummer, referanse/bestillingsnr/ressurs
E-post, Facebook eller lignende.