24 august 2014 - 21:33, by , in Blogg, No comments

Ved hjelp av klisjeer og engelske moteord kan konsulenter og ledere holde lange monologer om ingenting, og få en forsamling med høyst oppegående mennesker til å føle seg dumme. 

Tomt prat kan brukes til å dekke over tingenes egentlige tilstand, eller usikkerhet på egen kompetanse. Tomt prat kan også være et effektivt virkemiddel for å få gjennomslag for en skjult agenda og dermed oppnå kortsiktige resultater til egen vinning.

Hvis du blir utsatt for gjentakende tomprat, er det lett å tenke at vedkommende tror at du ikke er i stand til å gjennomskue han (ja, som oftest en hann). At noen undervurderer deg på en slik måte er mildt sagt demotiverende, spesielt hvis tomprateren er en leder.

”Ledelsesspråket er stedet alle klisjeer reiser etter at de dør, for å gjenoppstå og få nye liv.”

Morten Strøknes

Hvorfor er det ingen som sier i fra? Hvordan kan tompratende ledere få lov til å vandre rundt i keiserens nye klær, år etter år? Det å være kritisk til en autoritet, eller riste på hodet når alle andre nikker, innebærer høy risiko, både sosialt og med tanke på fremtidige karrieremuligheter. Da er det lettere å le av tomprateren i lunsjpausen.

Noen ledere tomprater fordi de har en agenda og bruker tompraten som en hersketeknikk. Andre tomprater fordi de ikke vet bedre, og ikke har for vane å stille kritiske spørsmål til egen kommunikasjon, og heller ikke er nysgjerrig på hvordan en blir opplevd av andre. Altså en litt over middels blindsone for egen atferd.

Det som er positivt med tompratende ledere og konsulenter, er at det skaper mye humor på arbeidsplassen. Og det å le sammen av noen som har mer makt og mindre selvinnsikt, skaper samhold og arbeidsglede.

”Du snakke om å vær i en prossess, du snakke så klisjean går i ett, du messe om å gripe morradagen, du høre ikkje sjøl at det e svett, du får vesst ikkje dosen av dæ sjøl, det bynn å gå på nervan mine laus, du snakke så du sku ha hatt betaling, nu har du heller aldri vorre raus”
– Kari Bremnes

About author:
Tor Åge Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han jobber til daglig med å hjelpe virksomheter til å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon og samhandling. Sjekk ut hans Facebook-side om psykologi.

Legg igjen en kommentar