Team
You are here: Home \ Tjenester \ Team

«Throughout history, the best leadership has come from teams that combined people who had complementary talents»

– Walter Isaacson

Det som skiller et team fra en gruppe er at vi jobber mot et felles mål, og er gjensidig avhengig av hverandre for å nå målet. Det å ha et felles mål er ikke tilstrekkelig for at et team skaper merverdi. Gjensidig tillit er en forutsetning for måloppnåelse. Tillit handler om å tørre å vise sårbarhet, være trygg på at de andre i teamet vil deg vel, og å ha en opplevelse av at din kompetanse blir anerkjent. S+E ansvarliggjør teammedlemmene og skaper trygge rammer for læring og utvikling. Vi har kunnskapen og metodene som skal til for å bygge robuste team, der summen blir større enn delene.

Del


Motta vårt nyhetsbrev