Strategisk HR
You are here: Home \ Tjenester \ Strategisk HR

«Indre motiverte medarbeidere presterer bedre, er mer innovative og har større arbeidsglede, enn de som utelukkende motiveres av ytre intensiver»

– Ryan Deci

Strategisk HR handler om å forvalte de mennesklige ressursene slik de blir et bidrag til å realisere organisasjonens overordnede mål og strategier. Det handler om å se HR-aktivitetene som en del av en større helhet, og utvikle planer og systemer som ivaretar dette aspektet. HR omfatter alle de aktiviteter og valg som blir gjennomført i en medarbeiders livsløp, fra man gjør en jobbanalyse som grunnlag for en fremtidig rekruttering, til arbeidsforholdet opphører. Utgangspunktet for en god HR-strategi bør være hva man vet om motivasjon, prestasjon og arbeidsglede. En fremtidsrettet HR-strategi, er basert på et ønske om å stimulere til indre motivasjon. Indre motivasjon fremmes av mestring og kompetanse, selvbestemmelse, og opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Det finnes klare sammenhenger mellom gode HR-strategier og organisasjoner som lykkes. S+E har kompetanse på strategisk HR, med de psykologiske, juridiske og etiske aspektene det innebærer. Vi bistår i kartlegging, utvikling og implementering av gode strategier, der effekten er økt produktivitet og lønnsomhet.

Del


Motta vårt nyhetsbrev