Strategi
You are here: Home \ Tjenester \ Strategi

«Det viktigste ved en strategi er å velge hva du ikke skal gjøre»

– Michael Porter

En strategi er en plan av handlinger med en hensikt om å nå et spesifikt mål. Effektive strategier bygger på fakta, kvalifiserte antakelser om fremtiden, og gode prosesser. Gode strategiprosesser preges av at vi klarer å se vår egen virksomhet fra flere perspektiver, og at prosessdeltakerne tør å utfordre seg selv og hverandre. S+E bidrar til å fasilitere og lede strategiprosesser. Vi ivaretar strukturen, og inntar rollen som «djevelens advokat». Som utenforstående har vi bedre forutsetninger for å stimulere til nytenkning. S+E bistår også i implementering av strategier. Implementering handler for oss om å operasjonalisere og kommunisere strategien, slik at hver enkelt forstår hva som er hennes bidrag til at organisasjonens mål blir realisert. Det handler om å få kulturen og strategien til å jobbe i samme retning.

Del


Motta vårt nyhetsbrev