Arbeidsmiljø
You are here: Home \ Tjenester \ Arbeidsmiljø
Skagestad+Eikerappen_Print-(14-of-16)

Det eneste virkelig viktige en leder gjør, er å lede og skape kultur. Hvis du ikke leder kulturen, leder kulturen deg.

– Edgar Schein

Et godt arbeidsmiljø fremmer helse, motivasjon og prestasjoner hos medarbeidere. Virksomheter med et godt arbeidsmiljø er attraktive som arbeidsgivere og vil ha bedre forutsetninger for å nå sine mål. Arbeidsmiljø handler om både de fysiske og psykososiale rammebetingelsene vi omgis av når vi skal utføre et arbeid. Et arbeidsmiljø kan til en viss grad observeres, i form av sykefravær, skadestatistikk og resultater på medarbeiderundersøkelser. Organisasjonskultur er vanskeligere å observere, men er ofte den faktoren som i størst grad styrer hvor godt eller dårlig et arbeidsmiljø er. Hvis du ønsker et godt arbeidsmiljø bør du derfor jobbe systematisk med organisasjonskultur. Organisasjonskultur handler om de psykologiske faktorene som ligger bak atferden og resultatene som kommer til uttrykk på overflaten av en organisasjon. Uskrevne regler, verdier, grunnleggende virkelighetsoppfattelser, og hvordan vi håndterer endring og konflikter, er alle viktige elementer i en organisasjonskultur. Kultur skapes overalt der mennesker er sammen, og vi kan ikke velge bort det å ha en organisasjonskultur. Likevel kan vi velge hva slags kultur vi vil ha, og jobbe systematisk for å utvikle den.

Profesjonell konflikthåndtering
En konflikt som får utvikle seg kan bli en bremsekloss og energityv for hele organisasjonen. Konflikter går som oftest ikke over av seg selv. Den dårligste tilnærmingen er derfor å ikke gjøre noe. God konflikthåndtering starter lenge før konflikten har oppstått. Tidlig intervensjon er et viktig bidrag til at konflikter ikke eskalerer. Arbeidstilsynet har i samarbeid med Professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen, utviklet en metode for å håndtere konflikter, mobbing og trakassering i arbeidslivet. Metoden ivaretar både den psykologiske og juridiske dimensjonen ved konflikter. Mens man tidligere har hoppet rett på løsning, for eksempel i form av «å snakke sammen», har Faktaundersøkelsen en mer systematisk tilnærming. Det å dokumentere fakta, før man konkluderer og vurderer tiltak, står sentralt. S+E er sertifiserte Faktaundersøkere og har kompetanse på å forebygge og håndtere konflikter i arbeidslivet.

Del


Motta vårt nyhetsbrev


Siste fra bloggen