Ledelse
You are here: Home \ Tjenester \ Ledelse
Skagestad+Eikerappen_Print-(13-of-16)

«Før du blir leder handler suksess om å dyrke deg selv. Når du blir leder handler suksess om å få andre til å vokse»

– Jack Welch

Ledelse er et eget fag, ikke et medfødt talent. Vi anser ledelse for å være den mest avgjørende faktoren for om en virksomhet skal lykkes eller ikke. Gode ledere kjennetegnes av at de er i stand til å se seg selv utenfra, og forstå andre innenfra. Ledelse handler om å ta gode avgjørelser og skape resultater. Moderne ledelse krever derfor en stor grad av psykologisk innsikt, og evne til å håndtere den krevende dynamikken som oppstår når mennesker skal nå mål sammen. S+E jobber med ledere på alle nivåer. Vi gir råd, underviser og gjennomfører systematisk utvikling av ledere og ledergrupper, som ønsker å bli enda bedre.  S+E bistår også i utvelgelse og rekruttering av ledere.

Effektive lederteam
Det som skiller et team fra en gruppe er at teammedlemmene jobber mot et felles mål og er gjensidig avhengig av hverandre for å nå målet. Det å ha et felles mål er ikke tilstrekkelig for at et team skaper merverdi. Gjensidig tillit er en forutsetning for måloppnåelse. Tillit handler om å tørre å vise sårbarhet, være trygg på at de andre i teamet vil deg vel, og å ha en opplevelse av at din kompetanse blir anerkjent. S+E ansvarliggjør teammedlemmene og skaper trygge rammer for læring og utvikling. Vi har kunnskapen og metodene som skal til for å bygge robuste team, der summen blir større en delene.

Del


Motta vårt nyhetsbrev


Siste fra bloggen