Konflikthåndtering
You are here: Home \ Tjenester \ Konflikthåndtering

«Alvorlige konflikter i arbeidslivet løses ikke ved å sette seg ned å snakke sammen»

– Tor Åge Eikerapen

En konflikt som får utvikle seg kan bli en bremsekloss og energityv for hele organisasjonen. Konflikter kan være utfordrende å håndtere, men de går som oftest ikke over av seg selv. Den dårligste tilnærmingen er derfor å ikke gjøre noe. God konflikthåndtering starter lenge før konflikten har oppstått. Tidlig intervensjon er et viktig bidrag til at konflikter ikke eskalerer. Arbeidstilsynet har i samarbeid med Professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen, utviklet en metode for å håndtere konflikter, mobbing og trakassering i arbeidslivet. Metoden ivaretar både den psykologiske og juridiske dimensjonen ved konflikter. Mens man tidligere har hoppet rett på løsning, for eksempel i form av «å snakke sammen», har Faktaundersøkelsen en mer vitenskapelig tilnærming. Det å dokumentere fakta, før man konkluderer og vurderer tiltak, står sentralt. S+E er sertifiserte Faktaundersøkere og har kompetanse på å forebygge og håndtere konflikter i arbeidslivet.

Del


Motta vårt nyhetsbrev