Kommunikasjon
You are here: Home \ Tjenester \ Kommunikasjon

«Måten vi kommuniserer på, som organisasjon og individer, er avgjørende for hvordan vi blir opplevd»

Kommunikasjon er i teorien enkelt, men kan i praksis være utfordrende. Måten vi kommuniserer på som individer og organisasjon, internt og eksternt, er avgjørende for hvordan vi blir opplevd. Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som evnen til å lytte, stille åpne spørsmål og gi konstruktive tilbakemeldinger, er ikke noe vi lærer i grunnskolen. At ledere vet hvordan de gjennomfører nødvendige samtaler, er heller ingen selvfølge. Derfor vil de fleste av oss ha stor nytte av å bli mer bevisst på egen kommunikasjonsstil og trene på ferdigheter. Vi mener at organisasjoner med kommunikasjonskompetanse har et konkurransefortrinn. S+E bistår organisasjoner og ledere i å systematisk utvikle sine kommunikasjonsferdigheter.

Del


Motta vårt nyhetsbrev