Endring og omstilling
You are here: Home \ Tjenester \ Endring og omstilling

«Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, som har så liten sjanse for å lykkes, eller er så farlig å håndtere, som innføringen av grunnleggende endringer»

– Nico Machiavelli

Gjennomføring av store organisatoriske endringer slår ofte feil. Resultatet kan bli at vi ikke klarer å realisere den strategiske gevinsten som var motivet for endringen. En av de viktigste årsakene til at endringer slår feil, er at vi ikke har tatt de psykologiske og kulturelle dimensjonene på alvor. Det å forholde seg til krav om endring som vi ikke har tatt initiativ til selv, er psykologisk krevende. Organisasjoner i endring er derfor sårbare. Måten endringene blir presentert og implementert på, er avgjørende for resultatet. S+E har endringskompetanse. Vi gir strategiske råd før, under og etter innføring av endringer. Vi gjennomfører psykososiale- og kulturelle risikoanalyser, og anbefaler tiltak. Det handler om å styrke sjansene for at endringen lykkes, og at virksomheten når sine strategiske mål.

 

 

Del


Motta vårt nyhetsbrev