ØNSKER DU Å LÆRE MER OM  EGEN PERSONLIGHET OG PROFESJONELL BRUK AV TESTER?

Inkludert individuell Big 5 test (NEO-PI 3) og JTI-profil (Jungiansk typeindeks)

[Kun 25 plasser]

Personlighet påvirker hvordan vi tenker, føler, reagerer og samhandler med andre.

Personlighetstester kan være et effektivt verktøy til å få økt selvinnsikt og forståelse for hvordan du virker på andre. Økt selvinnsikt kan bidra til bedre samhandling og mer effektiv ledelse. 

Personlighetstester kan også være verdifullt i rekrutterings- og utviklingsprosesser. For eksempel i leder- eller teamutvikling, forutsatt at du bruker rett test til rett formål.  Mange konflikter og misforståelser på jobb kunne vært unngått hvis vi hadde hatt en bedre forståelse for hvordan personlighet påvirker oss.

Tilbudet av personlighetstester er mangfoldig og det kan være krevende å få oversikt over hvilke tester som passer til hvilket formål.

28. januar 2020 arrangerer vi masterclass i personlighetspsykologi i Oslo. Masterclassen er rettet mot ledere og HR-medarbeidere som ønsker å lære mer om seg selv og profesjonell bruk av personlighetstester.

Du vil bli bedre kjent med egen personlighet gjennom NEO-PI 3 (basert på BIG 5-teorien) og JTI (Jungiansk typeindeks) med individuell tilbakemeldingssamtale. Vi tror at det å selv ha gjennomført tester er en forutsetning for å kunne anvende testene på en god måte i en profesjonell sammenheng.

Du vil få oppdatert kunnskap om profesjonell bruk av personlighetstester, oversikt over hvilke tester som finnes i markedet, og få et dypdykk i testene NEO-PI 3 (Big 5) og JTI (Jungiansk typeindeks). Det vil anledning til å stille spørsmål og få tilbakemelding på egne problemstillinger.

NEO-PI 3 er den samme testen som brukes i Harald Eias program på NRK «Sånn er du». 

28.01.19: Oslo, Thon Storo i Nydalen (KUN 25 plasser)

Det handler om å forstå deg selv, dine reaksjonsmønstre, indre drivkrefter og hva slags virkning du har på andre

🎧 Sjekk ut ny episode av Lederpodden:
«Kan selvutvikling gjøre deg til en bedre leder?»

Oslo, Thon Hotel Storo
TID: 28.01.20 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 5500,- inkl. lunsj, testlisenser og 50 min individuell tilbakemeldingssamtale på Skype.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 25

HVEM PASSER DET FOR?

Seminaret er spesielt rettet mot:

 • Ledere og mellomledere
 • HR-medarbeidere, personalansvarlige og andre med interesse for utvikling og rekruttering
 • Konsulenter, karriererådgivere og andre som jobber med utvikling

HVORFOR?

 • Du får økt selvinnsikt
 • Du får personlig erfaring med testene NEO-PI 3 (Big 5) og JTI (Jungiansk typeindeks).
 • Du får kunnskap og verktøy som gjør deg i stand til å bruke personlighetstester til å øke kvaliteten i profesjonelle utviklingsprosesser og rekruttering.

  Merk: Masterclassen gir ikke sertifisering i bruk av de ulike testene.
torage500

TOR ÅGE EIKERAPEN


TOR ÅGE EIKERAPEN 
er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han har over 10 års erfaring med leder- og organisasjonsutvikling og er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor psykologi og ledelse. Tor Åge har lang erfaring med bruk av NEO-PI 3 i lederutvikling, rekruttering og teamutvikling.

Til daglig jobber Tor Åge som organisasjonspsykolog i SKAGESTAD+EIKERAPEN AS.

Tor Åge har sin egen podcast Lederpodden hvor han intervjuer aktuelle ledere og fagpersoner.

ellen.500

ELLEN  LIVERØD AASMUNDTVEIT

ELLEN LIVERØD AASMUNDTVEIT har over 15 års erfaring som konsulent innen organisasjon og ledelse og innehar en Executive Master of Management fra BI. Ellen har hele sin karriere hatt en særlig interesse personlighet og bruk av tester som verktøy i team- og lederutvikling. Ellen er sertifisert på en rekke tester, blant annet JTI, Teamkompasset og NEO-PI.

Ellen er til daglig seniorkonsulent i Skagerak Consulting.

Hva vil du lære?

Skjermbilde 2017-11-21 05.18.27

MIN PERSONLIGHET

 • Hva kjennetegner min personlighet og hvordan påvirker det meg på jobb?
 • Gjennomføring av NEO-PI 3 web-basert test med individuell tilbakemeldingssamtale på Skype
 • Gjennomføring av individuell JTI-test med personlig rapport (veiledning i plenum)
Skjermbilde 2017-11-21 05.21.46

PERSONLIGHETSPSYKOLOGI

 • Hva er personlighet?
 • Hvorfor har vi ulik personlighet?
 • Hvordan kan personlighet ha betydning for jobbprestasjoner, kommunikasjon og samhandling?
Skagestad+Eikerappen_Print-(16-of-16)

TESTER

 • Hvilke tester finnes på det norske markedet?
 • Hva skiller de seriøse fra de useriøse?
 • Hvilke tester bør man bruke til hvilket formål?
 • Etiske retningslinjer

MELD DEG PÅ HER:

Oslo, Thon Hotel Storo
TID: 28.01.20 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 5500,- inkl. lunsj, testlisenser og 50 min individuell tilbakemeldingssamtale på Skype.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 25

Firmanavn, gate/postboks, postnummer, poststed, eventuelt EHF nr. eller faktura e-post, referanse/ansattnummer/ressursnummer