Om oss
You are here: Home \ Om oss

Vi har spisskompetanse på mennesker i organisasjoner. Vi jobber med ledere og medarbeidere. På individnivå arbeider vi med innsikt, endring og trening av ferdigheter. På gruppenivå bidrar vi til at team og ledergrupper fungerer best mulig sammen for å nå sine mål. På systemnivå jobber vi med arbeidsmiljø, organisasjonskultur, endring og strategi.

Vår ambisjon er å bidra til positiv endring og varige verdier for våre oppdragsgivere. Vi bistår våre kunder i å se seg selv utenfra og forstå andre innenfra, gjennom å søke fakta og formidle innsikt. Som oppdragsgiver skal du oppleve at alt vi gjør preges av profesjonalitet, faglig integritet og høy etisk standard.

Vi har et stort nettverk av dyktige samarbeidspartnere og setter sammen konsulent-team basert på våre kunders behov.

Konsulentene

500x500

TOR ÅGE SKAGESTAD EIKERAPEN

Tor Åge er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Tor Åge har jobbet som konsulent innen organisasjon og ledelse siden 2008 og er også en mye brukt foredragsholder (www.psykologforedrag.no). Til daglig jobber han med det menneskelige aspektet ved positiv endring og måloppnåelse for ledere og organisasjoner. Tor Åge har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og konflikter, og er sertifisert faktaundersøker. Han har også en privatpraksis hvor han tilbyr kliniske psykologtjenester og sakkyndige utredninger.

Tor Åge har tidligere vært med på å etablere og lede flere foretak innen kultur og IT, blant annet en musikkfestival med over 400 frivillige medarbeidere.

View Tor Åge Skagestad Eikerapen's profile on LinkedIn

Hanne 3 low

HANNE SKAGESTAD EIKERAPEN

Hanne har en master i pedagogisk ledelse og har jobbet som konsulent innen organisasjon og ledelse siden 2011. Hanne har kompetanse og erfaring innen HR, rekruttering, ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har utviklet og ledet flere lederprogram, og jobbet som konsulent for nasjonale og internasjonale virksomheter i privat og offentlig sektor. Hanne er en dyktig formidler og en engasjert prosessleder. Hun er spesielt opptatt av å se enkeltmennesket i en større sammenheng, og å skape gode rammer for læring og utvikling. Hanne har tidligere jobbet internasjonalt med forskning og utdanning i Nepal, Tanzania og Kamerun.

Samarbeidspartnere

Ellen Liverød Aasmundtveit jobber med leder-, team- og medarbeiderutvikling. Hun har spesialisert seg innen kommunikasjons- og ferdighetstrening. Hun holder foredrag om inspirasjon, kommunikasjon, motivasjon og ledelse. Ellen har fokus på praktisk ferdighetstrening som en del av en utviklingsprosess. Hun er sertifisert på JTI og NEO-PI-3, som hun ofte bruker  som utgangspunkt for utvikling hos team og individ.

Ellen er partner i Skagerak Consulting og 15 års ledererfaring fra dagligvarebransjen. Hun har utdannelse innen organisasjon og ledelse fra BI.

André Dahl Sørensen (MNPF) ble utdannet psykolog i 2003 og har bred erfaring fra ulike private og offentlige virksomheter. Han har gjennomført Norsk Psykologforenings spesialistutdanning i klinisk psykologi og spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi. Sørensen har jobbet som veileder og konsulent i offentlig og privat virksomhet siden 2004 og har drevet privatpraksis på heltid siden 2014. Privatpraksisen omfatter klinisk virksomhet, sakkyndighet, veiledning og kurs. Sørensen er en engasjert og utfordrende konsulent som er opptatt av at virksomhetene oppnår sine strategiske mål gjennom bevisste valg og handlinger.

Tor Inge Rølland har over 15 års konsulenterfaring med spesialisering i fagområdene strategi og operasjonell forbedring. Han har omfattende erfaring fra norske og internasjonale virksomheter i flere bransjer, men har en spesiell interesse for reiseliv og frivillig sektor. Tor Inge er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Han har tidligere erfaring fra Deloitte Consulting og Varde Hartmark, og har internasjonal erfaring fra Jøtul salgsagentur på Balkan og frivillig arbeid i Uganda. I S+E jobber Tor Inge med strategiprosesser og lederstøtte for toppledere, på utvalgte prosjekter. Utover konsulentvirksomheten er Tor Inge daglig leder i familiens transportselskap, Rølland Transport AS.

André Dahl Sørensen (MNPF) ble utdannet psykolog i 2003 og har bred erfaring fra ulike private og offentlige virksomheter. Han har gjennomført Norsk Psykologforenings spesialistutdanning i klinisk psykologi og spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi. Sørensen har jobbet som veileder og konsulent i offentlig og privat virksomhet siden 2004 og har drevet privatpraksis på heltid siden 2014. Privatpraksisen omfatter klinisk virksomhet, sakkyndighet, veiledning og kurs. Sørensen er en engasjert og utfordrende konsulent som er opptatt av at virksomhetene oppnår sine strategiske mål gjennom bevisste valg og handlinger.

Christine Wassengen er vår koordinator. Hun kvalitetssikrer leveranser og sørger for at alt er på plass i forkant av workshops og samlinger. Christine har utover sitt engasjement i S+E, sitt eget firma CWmarketing  hvor hun tilbyr tjenester innen tekst og digital markedsføring. Christine har utdannelse innen administrasjon og digital markedsføring.

Renate Grønvold Bugge er psykolog og spesialist i både klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Hun har spesiell kompetanse innen gruppe- og organisasjonsforståelse, og har i en rekke år arbeidet med grupperelasjonskonferanser etter Tavistock-modellen. Grønvold Bygge har en omfattende klinisk erfaring, inkludert ledelseserfaring som direktør ved RBUPs regionssenter for barne- og ungdomspsykologi.Hun har spesiell interesse for krise- og katastrofepsykologi og har bidratt ved flere store nasjonale katastrofer i tillegg til arbeid i krigsområder. Hun har skrevet faglige artikler og bøker på kriseområdet og vært en foregangsperson for forståelse av organiseringsarbeid ved kriser og katastrofer.

Våre verdier

FAGLIG INTEGRITET

Å jobbe med mennesker i organisasjoner stiller høye krav til kompetanse, profesjonalitet og evne til etisk refleksjon. De valgene vi gjør og de rådene vi gir, kan få store konsekvenser for enkeltindivider. Derfor tror vi at relevant høyere utdannelse, kontinuerlig faglig utvikling og etisk bevissthet, er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb.

TYDELIGHET

Noe av det mest verdifulle vi gir deg som kunde er vår tydelighet. Innenfor trygge rammer tror vi at det å utfordre organisasjoner og enkeltpersoner er en nødvendighet for utvikling. Vi vil alltid være tydelige på hva du bør gjøre, hva du ikke bør gjøre, og hvorfor du bør velge det ene fremfor det andre. Å være tydelig på hva vi ikke har kompetanse på, handler for oss om profesjonalitet.

RAUSHET

Raushet handler for oss om å velge å se etter det beste i de menneskene vi møter, samtidig som vi skal utfordre og være tydelige. Det handler også om å bruke vår egen historie, verdier og sårbarhet i møte med mennesker. Gjennom sosiale medier, foredrag, kronikker og andre kanaler, deler vi kunnskap og skaper engasjement rundt faget vårt.

 

 

Del


Motta vårt nyhetsbrev

Siste fra bloggen