Om oss
You are here: Home \ Om oss

Vi har spisskompetanse på mennesker i organisasjoner. Vi jobber med ledere og medarbeidere. På individnivå arbeider vi med innsikt, endring og trening av ferdigheter. På gruppenivå bidrar vi til at team og ledergrupper fungerer best mulig sammen for å nå sine mål. På systemnivå jobber vi med arbeidsmiljø, organisasjonskultur, endring og strategi.

Vår ambisjon er å bidra til positiv endring og varige verdier for våre oppdragsgivere. Vi bistår våre kunder i å se seg selv utenfra og forstå andre innenfra, gjennom å søke fakta og formidle innsikt. Som oppdragsgiver skal du oppleve at alt vi gjør preges av profesjonalitet, faglig integritet og høy etisk standard.

Vi har et stort nettverk av dyktige samarbeidspartnere og setter sammen konsulent-team basert på våre kunders behov.

Konsulentene

500x500

Tor Åge Skagestad Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi.  Til daglig jobber han med å hjelpe virksomheter med å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon og samhandling. Han har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og konflikter, og er sertifisert faktaundersøker. Tor Åge er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, psykologi og ledelse.

Tor Åge har tidligere vært med på å etablere og lede flere foretak innen kultur og IT, blant annet en musikkfestival med over 400 frivillige medarbeidere.

View Tor Åge Skagestad Eikerapen's profile on LinkedIn

Hanne 3 low

Hanne Skagestad Eikerapen har en master i pedagogisk ledelse og har jobbet som konsulent innen organisasjon og ledelse siden 2011. Hanne har kompetanse og erfaring innen HR, rekruttering, ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har utviklet og ledet flere lederprogram, og jobbet som konsulent for nasjonale og internasjonale virksomheter i privat og offentlig sektor. Hanne er en dyktig formidler og en engasjert prosessleder. Hun er spesielt opptatt av å se enkeltmennesket i en større sammenheng, og å skape gode rammer for læring og utvikling. Hanne har tidligere jobbet internasjonalt med forskning og utdanning i Nepal, Tanzania og Kamerun.

Våre samarbeidspartnere

Ellen Liverød Aasmundtveit har over 15 års erfaring som konsulent innen organisasjon og ledelse. Hun er i dag seniorkonsulent i Skagerak Consulting hvor hun jobber med kunder i ulike utviklingsfaser, fra små gründerbedrifter til nasjonale konsern. Ellen har mange års erfaring som leder i varehandel og har en mastergrad i ledelse fra BI.
Ellen har spesialisert seg på å gjennomføre bedriftsinterne leder- og talentutviklingsprogram. Hun jobber også mye med ledergruppe-utvikling og praktisk kommunikasjon- og ferdighetstrening i team.

Dag Nordbø er rådgiver innenfor organisasjon og ledelse. Han har særlig fokus på organisasjonskultur, lederstøtte og -utvikling, omstillingsprosesser og konflikthåndtering. Dag er utdannet teolog og har tidligere arbeidet som prest og domprost i Den norske kirke. Han har også vært styreleder og partner i rådgivningsselskapet Mentor Partner, kommunikasjonsdirektør i National Oilwell Varco Norway, og prosjektleder for Samfunnsengasjement og Nyskaping ved Universitetet i Agder. Dag innehar en rekke styreverv og er mye brukt som foredragsholder og fasilitator.


Tor Inge Rølland har over 15 års konsulenterfaring med spesialisering i fagområdene strategi og operasjonell forbedring. Han har omfattende erfaring fra norske og internasjonale virksomheter i flere bransjer, men har en spesiell interesse for reiseliv og frivillig sektor. Tor Inge er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Han har tidligere erfaring fra Deloitte Consulting og Varde Hartmark, og har internasjonal erfaring fra Jøtul salgsagentur på Balkan og frivillig arbeid i Uganda. I S+E jobber Tor Inge med strategiprosesser og lederstøtte for toppledere, på utvalgte prosjekter. Utover konsulentvirksomheten er Tor Inge daglig leder i familiens transportselskap, Rølland Transport AS.

André Dahl Sørensen (MNPF) ble utdannet psykolog i 2003 og har bred erfaring fra ulike private og offentlige virksomheter. Han har gjennomført Norsk Psykologforenings spesialistutdanning i klinisk psykologi og spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi. Sørensen har jobbet som veileder og konsulent i offentlig og privat virksomhet siden 2004 og har drevet privatpraksis på heltid siden 2014. Privatpraksisen omfatter klinisk virksomhet, sakkyndighet, veiledning og kurs. Sørensen er en engasjert og utfordrende konsulent som er opptatt av at virksomhetene oppnår sine strategiske mål gjennom bevisste valg og handlinger.

Christine Wassengen er vår koordinator. Hun kvalitetssikrer leveranser og sørger for at alt er på plass i forkant av workshops og samlinger. Christine har utover sitt engasjement i S+E, sitt eget firma CWmarketing  hvor hun tilbyr tjenester innen tekst og digital markedsføring. Christine har utdannelse innen administrasjon og digital markedsføring.

Renate Grønvold Bugge er psykolog og spesialist i både klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Hun har spesiell kompetanse innen gruppe- og organisasjonsforståelse, og har i en rekke år arbeidet med grupperelasjonskonferanser etter Tavistock-modellen. Grønvold Bygge har en omfattende klinisk erfaring, inkludert ledelseserfaring som direktør ved RBUPs regionssenter for barne- og ungdomspsykologi.Hun har spesiell interesse for krise- og katastrofepsykologi og har bidratt ved flere store nasjonale katastrofer i tillegg til arbeid i krigsområder. Hun har skrevet faglige artikler og bøker på kriseområdet og vært en foregangsperson for forståelse av organiseringsarbeid ved kriser og katastrofer.

Våre verdier

FAGLIG INTEGRITET

Å jobbe med mennesker i organisasjoner stiller høye krav til kompetanse, profesjonalitet og evne til etisk refleksjon. De valgene vi gjør og de rådene vi gir, kan få store konsekvenser for enkeltindivider. Derfor tror vi at relevant høyere utdannelse, kontinuerlig faglig utvikling og etisk bevissthet, er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb.

TYDELIGHET

Noe av det mest verdifulle vi gir deg som kunde er vår tydelighet. Innenfor trygge rammer tror vi at det å utfordre organisasjoner og enkeltpersoner er en nødvendighet for utvikling. Vi vil alltid være tydelige på hva du bør gjøre, hva du ikke bør gjøre, og hvorfor du bør velge det ene fremfor det andre. Å være tydelig på hva vi ikke har kompetanse på, handler for oss om profesjonalitet.

RAUSHET

Raushet handler for oss om å velge å se etter det beste i de menneskene vi møter, samtidig som vi skal utfordre og være tydelige. Det handler også om å bruke vår egen historie, verdier og sårbarhet i møte med mennesker. Gjennom sosiale medier, foredrag, kronikker og andre kanaler, deler vi kunnskap og skaper engasjement rundt faget vårt.

 

 

Del


Motta vårt nyhetsbrev

Siste fra bloggen