GOD KRISELEDELSE KREVER MER
ENN Å SKRIVE EN BEREDSKAPSPLAN.

Organisatoriske kriser handler ikke bare om ulykker, naturkatastrofer eller terrorangrep. En krise kan like gjerne komme i form av påstander om brudd på lover og regler, etiske overtramp, nedbemanninger eller alvorlige saker knyttet til personal og arbeidsmiljø.

Å ikke være tilstrekkelig forberedt når krisen rammer – kan øke skadepotensialet dramatisk. Både for organisasjonen, menneskene som er rammet og virksomhetens omdømme. Uansett bransje, privat- eller offentlig sektor, er det en risiko for å bli rammet av hendelser som stiller ekstreme krav til ledere og nøkkelpersoner. Krisen skal håndteres, samtidig som den daglige driften skal fortsette. Presset fra media og omverdenen er enormt.

31. mars 2020 arrangerer vi dagsseminar om kriseledelse på Scandic Bystranda i Kristiansand. I år vil vi ha et spesielt fokus på krisekommunikasjon og hvordan ledertrening i «fredstid» kan gjøre organisasjonen bedre rustet til å håndtere små og store kriser.

Vi har fått med oss tre eksperter, som på hver sin måte har erfart organisatoriske kriser på kroppen og vet hva som kreves for å stå støtt når det stormer fra alle kanter.

Seminaret gir en sjelden mulighet til å få tilgang på kunnskap og førstehånds-erfaringer fra noen av landets fremste eksperter på kriseledelse.

For å skape en god ramme for dialog, erfaringsutveksling og refleksjon har vi kun plass til 60 deltakere. Seminaret ble i fjor utsolgt kort tid etter lansering.

Kristiansand, Scandic Bystranda
TID: 31.03.20 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og materiell.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 60

Jon Gabriel Noddeland, direktør GE Healthcare Lindesnes om Å lede i krise 2019:

«Vi ønsker å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Vi har gode rutiner og prioriterer å øve.
Å hvile når det gjelder et tema som dette er ikke aktuelt og i dag deltar hele 15 ledere fra GE.
Det å høre på Arne Roland sin historie gjør inntrykk og er et tydelig signal om at krisen kan ramme alle,
når som helst. Det setter ting i perspektiv.»

FOREDRAGSHOLDERE

Arne Roland

ARNE ROLAND

ARNE ROLAND er tidligere administrerende direktør i CHC Helikopterservice. Han stod ved roret da selskapet ble rammet av helikopterulykken ved Turøy 29.04.16, hvor 13 mennesker mistet livet. Roland har 25 års erfaring i ulike lederstillinger og styreposisjoner, på tvers av olje og gass, luftfart og eiendomsutvikling. Han jobber i dag som profesjonell styreleder og rådgiver for toppledere med krisehåndtering som spesialitet. På seminaret vil han dele sine erfaringer fra å lede i en ekstrem krise. Han vil også gi praktiske råd og strategier for å ruste en organisasjon til å håndtere fremtidige kriser.

🎧 HØR PODKAST MED ARNE ROLAND

Elisabeth Skarsbø Moen

ELISABETH SKARSBØ MOEN

ELISABETH SKARSBØ MOEN har 20 års erfaring fra NRK og VG. Hun er i dag rådgiver i Zynk med krisehåndtering som spesialområde. To timer etter at helikopteret over Turøy gikk ned, var hun i beredskapsrommet til CHC på Sola flyplass. Hun var rådgiver for Arne Roland og selskapet gjennom krisen og i arbeidet som fulgte i årene etterpå. Elisabeth er en etterspurt foredragsholder når det gjelder krisekommunikasjon, og vil gi innsikt i håndtering av kriser som omfatter datainnbrudd, matkriser, personopplysninger på avveie, seksuell trakassering, korrupsjon og hva som skjer når et selskap blir utsatt for kritisk og granskende journalistikk.

Dag Nordbø

DAG NORDBØ

DAG NORDBØ er tidligere direktør for kommunikasjon og lederutvikling i National Oilwell Varco Norge (NOV). I 2015 hadde han hovedansvar for å trene lederne som skulle gjennomføre en av de største nedbemanningene i norsk historie. På seminaret vil han dele sine erfaringer fra nedbemanningen i NOV, som han definerer som en varslet krise. Han vil også gi konkrete innspill til hvordan man kan sette ledere i stand til å lede endring og omstilling, på en måte som ivaretar de ansatte og virksomhetens omdømme. Dag Nordbø har bakgrunn som prest i Den norske kirke. Han jobber i dag som rådgiver innenfor organisasjon og ledelse, og er en sentral samarbeidspartner til SKAGESTAD+EIKERAPEN.

🎧 HØR PODKAST MED DAG NORDBØ

torage500

TOR ÅGE EIKERAPEN

TOR ÅGE SKAGESTAD EIKERAPEN er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Til daglig jobber han med å hjelpe virksomheter til å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon og samhandling. Han har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og konflikter. Tor Åge er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, psykologi og ledelse. Han er også en mye brukt fasilitator, sparringpartner og prosessleder. Tor Åge brenner for ledelse som fag, noe som er bakgrunnen for at han tok initiativet til «Å lede i krise». Tor Åge har ansvaret for å fasilitere seminaret.

🎧SJEKK UT TORÅGES EGEN PODCAST; LEDERPODDEN

HVEM PASSER DET FOR?

Ledere, mellomledere og styremedlemmer
HR-ledelse/medarbeidere
Politisk og administrativ ledelse i kommuner
Medlemmer i psykososiale kriseteam og beredskapsgrupper

HVORFOR?

Du skal få kunnskap og verktøy som gjør organisasjonen i stand til å planlegge for optimal håndtering av kriser. Du vil få konkrete og praktiske råd om hvilke tiltak som bør prioriteres før, under og etter en krise. Lederens rolle under kriser vil bli særlig vektlagt. 

Hva vil du lære?

Skjermbilde 2017-11-21 05.18.27

KOMMUNIKASJON

 • Hva kjennetegner god krisekommunikasjon?
 • Hvilke feller bør du unngå?
 • Hvordan håndterer du media og sosiale medier?
 • Hvordan håndterer du intern-kommunikasjon?
 • Hvordan fordeler du ansvar og roller?
Skjermbilde 2017-11-21 05.21.46

ORGANISERING

 • Hvordan rigger du organisasjonen for å kunne håndtere en krise?
 • Hvordan sikrer du «business as usual» samtidig som krisen håndteres?
 • Hva bør du trene på i forkant?
 • Hva er det viktigste av det viktige, når krisen er et faktum?
Skagestad+Eikerappen_Print-(16-of-16)

LEDELSE

 • Hvordan kan du trene ledere til å kunne håndtere fremtidige akutte- og varslede kriser?
 • Hvordan kan du som leder opprettholde en optimal fungering under ekstremt press?
 • Hvordan kan du som leder ivareta dine medarbeidere og andre berørte på en best mulig måte?
 • Hva gjør det med en organisasjon å bli utsatt for en krise?

MELD DEG PÅ HER:

Kristiansand, Scandic Bystranda
TID: 31.03.20 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og materiell.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 60

Husk evt. EHF-nummer, referanse/bestillingsnr/ressurs
E-post, Facebook eller lignende.