Uansett bransje eller størrelse på organisasjonen,
er det risiko for å bli rammet av en krise.

En krise er en uforutsett hendelse som må håndteres raskt og riktig. Kriser har det til felles at de setter ledelse og organisasjon under et ekstremt press. Krisen skal håndteres, samtidig som den daglige driften skal fortsette. Oppmerksomheten fra media og omverdenen kan være massiv.

Det kan være en rekke ulike type hendelser som utløser en krise.

For eksempel:

 • Ulykker
 • Påstander om lovbrudd eller etiske overtramp
 • Dataangrep eller informasjon på avveie
 • Nedbemanninger
 • Påstander om mobbing og trakassering
 • Undersøkende journalistikk

Å ikke være tilstrekkelig forberedt når krisen rammer – kan øke skadepotensialet dramatisk.

 

31. mars 2020 arrangerer vi dagsseminar om kriseledelse på Scandic Bystranda i Kristiansand. På seminaret vil du få praktiske råd og verktøy for hva du gjør før, under og etter en krise. 

Vi har fått med oss tre av landets fremste eksperter med unike erfaringer fra store kriser. De vil dele av sin kunnskap og erfaringer – og gi deg praktiske råd til hva du bør gjøre før, under og etter en krise. 

For å skape en god ramme for dialog, erfaringsutveksling og refleksjon har vi kun plass til 60 deltakere. 

📍 Scandic Bystranda Kristiansand
📅 31. mars 2020 Kl 09.00-15.30.

PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og materiell.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 60

HVEM PASSER DET FOR?

- Ledere, mellomledere og styremedlemmer
- HR og HMS-ansvarlige
- Politisk og administrativ ledelse i kommuner
- Medlemmer i psykososiale kriseteam og beredskapsgrupper

Sagt om Å lede i krise 2019:

«Vi ønsker å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Vi har gode rutiner og prioriterer å øve.
Å hvile når det gjelder et tema som dette er ikke aktuelt og i dag deltar hele 15 ledere fra GE.
Det å høre på Arne Roland sin historie gjør inntrykk og er et tydelig signal om at krisen kan ramme alle,
når som helst. Det setter ting i perspektiv.»

Jon Gabriel Noddeland, direktør GE Healthcare Lindesnes

FOREDRAGSHOLDERE

Arne Roland

ARNE ROLAND

ARNE ROLAND er tidligere administrerende direktør i CHC Helikopterservice. Han stod ved roret da selskapet ble rammet av helikopterulykken ved Turøy 29.04.16, hvor 13 mennesker mistet livet. Roland har 25 års erfaring i ulike lederstillinger og styreposisjoner, på tvers av olje og gass, luftfart og eiendomsutvikling. Han jobber i dag som profesjonell styreleder og rådgiver for toppledere med krisehåndtering som spesialitet. På seminaret vil han dele sine erfaringer fra å lede i en ekstrem krise. Han vil gi deg praktiske råd for å ruste en organisasjon til å håndtere fremtidige kriser.

🎧 HØR PODKAST MED ARNE ROLAND

Elisabeth Skarsbø Moen

ELISABETH SKARSBØ MOEN

ELISABETH SKARSBØ MOEN har 20 års erfaring fra NRK og VG. Hun er i dag rådgiver i Zynk med krisehåndtering som spesialområde. To timer etter at helikopteret over Turøy gikk ned, var hun i beredskapsrommet til CHC på Sola flyplass. Hun var rådgiver for Arne Roland og selskapet gjennom krisen og i arbeidet som fulgte i årene etterpå. Elisabeth er en etterspurt foredragsholder når det gjelder krisekommunikasjon, og vil gi innsikt i håndtering av kriser som omfatter datainnbrudd, matkriser, personopplysninger på avveie, seksuell trakassering, korrupsjon og hva som skjer når et selskap blir utsatt for kritisk og granskende journalistikk.

🎧 HØR PODKAST MED ELISABETH SKARSBØ MOEN

Dag Nordbø

DAG NORDBØ

DAG NORDBØ er tidligere direktør for kommunikasjon og lederutvikling i National Oilwell Varco Norge (NOV). I 2015 hadde han hovedansvar for å trene lederne som skulle gjennomføre en av de største nedbemanningene i norsk historie. På seminaret vil han dele sine erfaringer fra nedbemanningen i NOV, som han definerer som en varslet krise. Han vil også gi konkrete innspill til hvordan man kan sette ledere i stand til å lede endring og omstilling, på en måte som ivaretar de ansatte og virksomhetens omdømme. Dag Nordbø har bakgrunn som prest i Den norske kirke. Han jobber i dag som rådgiver innenfor organisasjon og ledelse, og er en sentral samarbeidspartner til SKAGESTAD+EIKERAPEN.

🎧 HØR PODKAST MED DAG NORDBØ

torage500

TOR ÅGE EIKERAPEN

TOR ÅGE SKAGESTAD EIKERAPEN er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Til daglig jobber han med å hjelpe virksomheter til å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon og samhandling. Han har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og konflikter. Tor Åge er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, psykologi og ledelse. Han er også en mye brukt fasilitator, sparringpartner og prosessleder. Tor Åge brenner for ledelse som fag, noe som er bakgrunnen for at han tok initiativet til «Å lede i krise». Tor Åge har ansvaret for å fasilitere seminaret.

🎧SJEKK UT TORÅGES EGEN PODCAST; LEDERPODDEN

Hva vil du lære?

Skjermbilde 2017-11-21 05.18.27

KOMMUNIKASJON

 • Hva kjennetegner god krisekommunikasjon?
 • Hvilke feller bør du unngå?
 • Hvordan håndterer du media og sosiale medier?
 • Hvordan håndterer du intern-kommunikasjon?
 • Hvordan fordeler du ansvar og roller?
Skjermbilde 2017-11-21 05.21.46

ORGANISERING

 • Hvordan rigger du organisasjonen for å kunne håndtere en krise?
 • Hvordan sikrer du «business as usual» samtidig som krisen håndteres?
 • Hva bør du trene på i forkant?
 • Hva er det viktigste av det viktige, når krisen er et faktum?
Skagestad+Eikerappen_Print-(16-of-16)

LEDELSE

 • Hvordan kan du trene ledere til å kunne håndtere fremtidige akutte- og varslede kriser?
 • Hvordan kan du som leder opprettholde en optimal fungering under ekstremt press?
 • Hvordan kan du som leder ivareta dine medarbeidere og andre berørte på en best mulig måte?
 • Hva gjør det med en organisasjon å bli utsatt for en krise?

MELD DEG PÅ HER:

Husk evt. EHF-nummer, referanse/bestillingsnr/ressurs
E-post, Facebook eller lignende.