GOD KRISELEDELSE KREVER MER
ENN Å SKRIVE EN BEREDSKAPSPLAN.

Organisatoriske kriser handler ikke bare om ulykker, naturkatastrofer eller terrorangrep. En krise kan like gjerne komme i form av påstander om brudd på lover og regler, etiske overtramp, nedbemanninger eller alvorlige saker knyttet til personal og arbeidsmiljø.

Å ikke være tilstrekkelig forberedt når krisen rammer – kan øke skadepotensialet dramatisk. Både for organisasjonen, menneskene som er rammet og virksomhetens omdømme. Uansett bransje, privat- eller offentlig sektor, er det en risiko for å bli rammet av hendelser som stiller ekstreme krav til ledere og nøkkelpersoner. Krisen skal håndteres, samtidig som den daglige driften skal fortsette. Presset fra media og omverdenen er enormt.

Våren 2019 arrangerer vi masterclass i kriseledelse i Oslo og Kristiansand. Vi har fått med oss to av landets fremste eksperter på kriseledelse; psykologspesialist Renate Grønvold Bugge og tidligere CEO i CHC Helikopterservice, Arne Roland.

Seminaret gir en sjelden mulighet til å få tilgang på kunnskap og førstehånds-erfaringer fra landets fremste eksperter på kriseledelse. For å skape gode rammer for dialog, erfaringsutveksling og refleksjon har vi begrenset antall plasser.

17.01.19: Kristiansand, Scandic Bystranda (UTSOLGT)
09.04.19: Oslo, Thon Hotel Storo (UTSOLGT)

Uttalelser fra deltakerne i Kristiansand:

Bernt Omdal, CEO i Siem Offshore AS:

«Historien til Arne treffer blink, for akkurat det samme som skjedde 29. april 2016, kunne ha skjedd med bemanningen i Siem Offshore. Eller, den kan for så vidt skje når som helst. Det var nyttig å få feedback av noen som har opplevd det på egen kropp, og jeg tar med meg gode tips og råd.»

Bjørn Danielsen, HMS og kvalitetsleder i Kilden Teater og konserthus:

”Det finnes mange bøker om det å håndtere en krise, men å få snakke med noen som selv har håndtert en krise var motiverende for videre arbeid med beredskap og krisehåndtering i min bedrift. Kurs/mesterklasse i regi av SKAGESTAD+EIKERAPEN er alltid en god opplevelse. Velorganisert, hyggelig og ivaretakende.»

Jon Gabriel Noddeland, direktør GE Healthcare Lindesnes

«Vi ønsker å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Vi har gode rutiner og prioriterer å øve. Å hvile når det gjelder et tema som dette er ikke aktuelt og i dag deltar hele 15 stykker fra ledelsen i GE. Det å høre på Arne Roland sin historie gjør inntrykk og er et tydelig signal om at krisen kan ramme alle, når som helst. Det setter ting i perspektiv.»

Seminaret blir arrangert av SKAGESTAD+EIKERAPEN AS og fasiliteres av psykologspesialist Tor Åge Skagestad Eikerapen.

Kristiansand, Scandic Bystranda
TID: 17.01.19 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og gratis oppfølgings-webinar.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 50

Oslo, Thon Hotel Storo
TID: 09.04.19 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og gratis oppfølgings-webinar.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 50

HVEM PASSER DET FOR?

Seminaret er spesielt rettet mot:

 • Ledere, mellomledere og styremedlemmer
 • HR-ledelse/medarbeidere
 • Politisk og administrativ ledelse i kommuner
 • Medlemmer i psykososiale kriseteam og beredskapsgrupper

HVORFOR?

Du skal få kunnskap og verktøy som gjør organisasjonen i stand til å planlegge for optimal håndtering av kriser. Du vil få konkrete og praktiske råd om hvilke tiltak som bør prioriteres før, under og etter en krise. Lederens rolle under kriser vil bli særlig vektlagt. 

renate

RENATE GRØNVOLD BUGGE


RENATE GRØNVOLD BUGGE
 er psykologspesialist og har over 30 års erfaring som krisepsykolog. Hun har bidratt som rådgiver i de fleste av landets katastrofer og store ulykker, fra Caledonien-brannen i 1986 til terrorangrepet 22. juli. Hun har skrevet faglige artikler og bøker på kriseområdet og vært en foregangsperson for forståelse av organiseringsarbeid ved kriser og katastrofer.

🎧 HØR PODKAST MED RENATE GRØNVOLD BUGGE

Arne Roland

ARNE ROLAND


ARNE ROLAND
var administrerende direktør i CHC Helikopterservice da selskapet ble rammet av helikopterulykken ved Turøy 29.04.16 hvor 13 mennesker mistet livet. Roland har 25 års erfaring i ulike lederstillinger og styreposisjoner, på tvers av olje og gass, luftfart og eiendomsutvikling. Han jobber i dag som profesjonell styreleder og rådgiver for toppledere med krisehåndtering som spesialitet.

🎧 HØR PODKAST MED ARNE ROLAND

Hva vil du lære?

Skjermbilde 2017-11-21 05.18.27

KOMMUNIKASJON

 • Hva kjennetegner god krisekommunikasjon?
 • Hvilke feller bør du unngå?
 • Hvordan håndterer du media?
 • Hvordan fordeler du ansvar og roller?
Skjermbilde 2017-11-21 05.21.46

ORGANISERING

 • Hvordan rigger du organisasjonen for å håndtere en krise?
 • Hvordan sikrer du «business as usual» samtidig som krisen håndteres?
 • Hvordan trener du ledere og nøkkelpersoner på å mestre en ekstrem situasjon?
Skagestad+Eikerappen_Print-(16-of-16)

PSYKOLOGI

 • Hvilke psykososiale behov har mennesker i krise?
 • Hvordan kan du ivareta og følge opp de som blir rammet?
 • Hvordan kan ledere og andre ansvarlige opprettholde en optimal fungering under ekstreme forhold?

MELD DEG PÅ HER:

Kristiansand, Scandic Bystranda
TID: 17.01.19 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og gratis oppfølgings-webinar.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 50

Oslo, Thon Hotel Storo
TID: 09.04.19 Kl 09.00-15.30.
PRIS: Kr 4750,- inkl. lunsj og gratis oppfølgings-webinar.
MAKS ANTALL DELTAKERE: 50

Firmanavn, gate/postboks, postnummer, poststed, eventuelt EHF nr. eller faktura e-post, referanse/ansattnummer/ressursnummer