Fremtiden er indre motivert
You are here: Home \ Innlegg \ Fremtiden er indre motivert
25 september 2014 - 23:23, by , in Innlegg, No comments

De ansatte i Netflix kan ta så mye ferie de vil, så lenge de er ajour i prosjekter og ferien ikke skader firmaet. Deres ferie-policy er å ikke ha noen ferie-policy. 

«We should focus on what people get done, not how many hours or days worked. Just as we don’t have a nine to five day policy, we don’t need a vacation policy.»

Stadig flere arbeidsgivere har forstått at hvis de ønsker å ha motiverte ansatte, er ikke ytre belønning tilstrekkelig. En indre motivert medarbeider gjør ikke en god jobb for å få ekstra betaling, men fordi hun liker jobben og opplever at den gir henne opplevelse av mestring. Mestring, selvbestemmelse og det å være en del av noe som er større enn seg selv, er kjernen i indre motivasjon.

Moderne arbeidsliv preges av mindre kontroll og mer selvbestemmelse. Kompetansen ligger hos den enkelte medarbeider, ikke hos ledelsen. Kompetente medarbeidere krever selvbestemmelse og forventer å bli behandlet som voksne selvstendige individer. Mange av de kontrollsystemene som i flere hundre år har preget arbeidslivet, står for fall.

Netflix er et av selskapene som har tatt dette på alvor, og har nå gitt sine ansatte muligheten til å ta ferie når de vil, uten noen form for registrering. Det eneste kravet de stiller er at ferien eller fridagene, ikke skal gå utover prosjekter medarbeideren er involvert i, eller på andre måter skade bedriften.

ROWE (Results Only Work Environment), er en ledelsesfilosofi som bygger på at medarbeidere kan jobbe når-, hvor-, og på hvilken måte de vil, så lenge de når sine mål. Filsofien ble etablert med boken «Why Work Sucks and How to Fix It: The Results-Only Revolution«, av Cali Ressler og Jody Thompson. En rekke selskaper har prøvd ut filosofien og mener selv at de skaper betydelig bedre resultater med selvbestemmelse, enn tradisjonelle kontrollsystemer. I etterkant av oppmerksomheten rundt Netflix, har også Virgin og Richard Branson fulgt etter og sluppet ferien fri.

Frihet og selvbestemmelse fordrer at medarbeidere behersker selvledelse. Det å trene medarbeidere, og bygge en kultur for selvledelse, er en forutsetning for et indre motivert arbeidsliv.

Video om indre motivasjon, basert på Daniel Pinks bok «Drive»:

About author:
Tor Åge Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han jobber til daglig med å hjelpe virksomheter til å bli enda bedre på ledelse, kultur, kommunikasjon og samhandling. Sjekk ut hans Facebook-side om psykologi.

Legg igjen en kommentar