Åpne kurs og seminarer vinteren 2018:

Den vanskelige samtalen
Dagsseminar i Kristiansand
12. april 2018

Forebygging og håndtering av seksuell trakassering
Dagsseminar i Stavanger
14. mars 2018

SKAGESTAD+EIKERAPEN tilbyr kurs og seminarer innenfor organisasjonspsykologi og relaterte temaer.
Alle våre åpne kurs kan også gjennomføres internt i deres virksomhet, og tilpasses deres behov.

Skjermbilde 2017-11-21 05.18.27

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELL TRAKASSERING

Oslo 18.01.18
Kristiansand 22.01.18
Stavanger 14.03.18

Dagsseminar med oppdatert kunnskap og praktiske verktøy for ledere og HR-medarbeidere. Det kan være utfordrende å håndtere anklager om mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen, og mange er usikre på hvordan slike saker skal håndteres på en forsvarlig og god måte. Manglende forebygging og feil håndtering kan få alvorlige konsekvenser for de som er involvert, og for virksomhetens omdømme.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

Skjermbilde 2017-11-21 05.21.46

DEN VANSKELIGE SAMTALEN

Kristiansand 12.04.18


På dette dagsseminaret får du oppdatert kunnskap om hva som kan regnes som destruktiv medarbeideratferd, og du får praktiske verktøy som gjør deg trygg i vanskelige samtaler.
 Mange konflikter, ukultur og andre problemer i arbeidsmiljøet kunne vært unngått hvis man hadde tatt tak i uønsket atferd på et tidligere tidspunkt. De fleste synes det er ubehagelig å gi korreksjoner og direkte tilbakemeldinger. Derfor blir mange viktige samtaler utsatt for lenge, i håp om at problemet går over av seg selv. Det gjør det dessverre sjeldent.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING