Vi bistår ledere og ledergrupper i endring, omstilling og utvikling av nye ferdigheter.
Vi tilbyr sparring, fasilitering, workshops og utviklingsprosesser.

Våre tjenester

Arbeidsmiljø og kultur
Involvering av medarbeidere og utvikling av organisasjonskulturen er en forutsetning for vellykket implementering av endring. Medarbeiderne må få mulighet til å etablere nye vaner, utvikle nye ferdigheter og redefinere organisasjonskulturen. Det å få sette ord på negative og positive følger av endringen, innenfor en trygg ramme, er også en viktig faktor for å lykkes. Vi fasiliterer utviklingsprosesser og workshops som bidrar til å gjøre endringene til en del av kulturen og noe som preger den enkeltes atferd på jobb.
Leder- og ledergruppeutvikling
Vi bistår ledere og ledergrupper som ønsker å ha de beste forutsetninger for å gjennomføre organisatoriske endringer. Vi tilbyr leder- og ledergruppeutvikling med særlig vekt på sette ledere i stand til å lede og implementere endring på en effektiv måte. Vi tilbyr også individuell lederstøtte og sparring.
Endring og omstilling
Vi bistår ledere og ledergrupper i implementering av organisatoriske endringer. Vårt mål er å bidra til gode prosesser hvor man realiserer intensjonen bak endringen, samtidig som man opprettholder motivasjon og prestasjon hos de som blir berørt. Typiske endringer vi jobber med er å gjøre en organisasjon klar for vekst, omorganisering, effektivisering, sammenslåinger og digitalisering. Vi tilbyr lederstøtte, sparring og fasilitering av prosesser.

For informasjon om våre foredrag, se www.psykologforedrag.no

Referanser

Kontakt

Del